Pörssisähkön markkinahinnan kehitys ja ennuste

Oheisesta kuukausittain ilmestyvästä analyysista voit lukea markkinahinnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Käymme katsauksessa aina läpi juuri toteutuneen kuukauden sähkönhinnan taustoja eli miksi hinta oli sellainen kuin oli ja samalla näytämme tekijöitä, jotka sähkön hintaan vaikuttavat tulevaisuudessa. Mikäli olet hintaturva-asiakkaanamme, voit valita tunneittain muuttuvan pörssisähkön tilalle kiinteän sähkön hinnan tarjotulle ajankohdalle. Tarjouksia saat meiltä ympäri vuoden sähköpostitse tai sms-viestillä. Mutkatonta ja huoletonta.

Markkinakatsaus

SÄHKÖPÖRSSIN SPOT-KUUKAUSIHINTOJEN KEHITYS (snt/kWh)

Ennuste sisältää arvonlisäveron. Ennuste ei ole takuu tulevasta hinnasta, vaan se kuvaa markkinoiden näkemystä tulevasta hintatasosta.
Ennuste päivitetty 28.10.2021

Suomen hinta-alueen Nordpool Spot kuukausihinta, johon on lisätty arvonlisävero. Hintaennuste on suuntaa antava, eikä ole tae toteutuvasta hinnasta. Hinnat eivät sisällä Kotimaan Energian sähkön hankintakuluja.

PÖRSSISÄHKÖN MARKKINATILANNE:

Pörssisähkön hintaan vaikuttavat tekijät

  • Nousussa
  • Laskussa
  • Ei muutosta

Sähkön kulutus

Pohjoismaisen vesivoiman hinta

Hiilen markkinahinta

Päästöoikeuksien markkinahinta

Sähkön kulutus: Syyskuu oli normaalia kylmempi mikä johti siihen että sähkönkulutuskin oli normaalia suurempaa.

Pohjoismaisen vesivoiman hinta: Sähkön hintaan Suomessa vaikuttaa merkittävästi vesivoima. Sateisten ja lumisten jaksojen aikana vesivarastot täyttyvät ja vesivoimaa on saatavilla enemmän. Koska viime kuukaudet ovat olleet ennätyksellisen kuivia ja lämpimiä, vesivarastot ovat olleen huomattavasti normaalia matalammalla tasolla ja sähkön hinta tämän vuoksi noussut. Tilanteeseen on vaikuttanut jonkin verran myös tuulivoima – kesä oli kaiken lisäksi normaalia tyynempi jolloin tuulivoimaakaan ei ole ollut tarjolla tavanomaiseen tapaan.

Hiilen markkinahinta: Suomessa ja Pohjoismaissa tuotetaan edelleen paljon sähköä hiilivoimalla, mutta osuus on laskussa. Silti se on edelleen yksi tekijä markkinahinnan muodostumisessa. Viime aikoina hiilen markkinahinta on ollut noususuunnassa.

Päästöoikeuksien markkinahinta: Haitallisia päästöjä tuottavalle tuotannolle (esim. hiili ja kaasu) joudutaan hankkimaan päästöoikeuksia. Päästöoikeuksilla ohjataan energiantuotantoa päästöttömämpään suuntaan. Päästöoikeuksien hinta nostaa hiili- ja kaasuvoiman tuotantokustannuksia. Päästöoikeuksien hinta on jatkanut nousuaan ja siitä on mainittu julkisessa keskustelussakin.Nousu on siis ollut voimakasta viimseiset kaksi vuotta. Tämä vaikuttaa luonnollisesti päästöttömien tuotantomuotojen jatkuvaan nousuun, jota tällä markkinalla halutaankin.