Sopimusehdot - Hintaturva

Tuote

Tämä tuote on Hintaturva. Hintaturva-lisäpalvelu käynnistyy samana päivänä kuin sähkönmyyntisopimuksesi.

Tuotteen sisältö

Hintaturva on maksullinen lisäpalvelu, jossa Kotimaan Energia tarkkailee ja seuraa sähkömarkkinahintojen kehitystä ja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden suojautua sähköenergian hinnannousuilta ennalta määrätyksi määräajaksi, jonka aikana muutoin sopimuksella voimassa olevan muuttuvan hinnan voidaan arvioida olevan tavanomaista korkeampi. Asiakas voi sitoa sähköenergian hintansa määräajaksi tarjottuun hintaan niin halutessaan. Kotimaan Energia ei ole vastuussa asiakkaalle sähkömarkkinoiden arvioinneista, ellei voida osoittaa, että Kotimaan Energia olisi syyllistynyt erittäin törkeään laiminlyöntiin.

Määräaikaishinta

Osana Hintaturvaa asiakas voi sopia kiinteästä sähkönhinnasta määräajaksi. Kiinteä hinta tarkoittaa, että hinta on asetettu kiinteälle tasolle ennalta sovituksi määräajaksi. Sovittu kiinteä hinta on sitova määräajan keston ajan. Kiinteä hinta on ennalta sovittu Kotimaan Energian ja asiakkaan kesken. Kiinteä hinta vastaa kustannuksia, joita Kotimaan Energialla oli sähköä hankkiessaan, sisältäen sähkön hinnan, ostohinnan ja kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Määräaikainen kiinteähintainen sopimusjakso Kotimaan Energian ja asiakkaan välillä voi alkaa aikaisintaan sopimuksen aloituspäivämäärästä (kts. Tilausvahvistus: ”Toimitus alkaa”). Kiinteähintaisen määräaikaisjakson päätyttyä sopimus jatkuu alkuperäisellä sopimuksella, jossa sähkönhinta on muuttuva.

Toimitusmäärä

Määräaikaisjakson kiinteän hinnan toimitusmäärä on rajoitettu asiakkaan keskimääräisen sähkönkulutuksen määrään per toimituskuukausi. Tämä lasketaan perustuen asiakkaan sähkönkulutuksen määrään samalta ajanjaksolta edellisenä vuonna. Mikäli kulutus on muuttunut +/- 10 % verraten asiakkaan vuosikulutusarvioon, Kotimaan Energia pidättää oikeuden laskuttaa erotuksen jälkikäteen. Kotimaan Energia määrittää hinnan erotuksen seuraavasti: spot-hinta + 0,13 snt/kWh sisältäen arvonlisäveron.

Viestintä

Lähetämme sähköpostitse tai sms-viestillä tarjouksia kiinteähintaisista määräaikaisajanjaksoista useasti sopimuskauden aikana. Asiakas vastaa siitä, että Kotimaan Energialla on tiedossaan asiakkaan ajan tasalla oleva sähköpostiosoite koko sopimuskauden ajan. Mikäli asiakas päättää hyväksyä tarjouksen kiinteästä määräaikaisjaksosta, tulee asiakkaan olla yhteydessä Kotimaan Energian asiakaspalveluun joko sähköpostitse (hintaturva@kotimaanenergia.fi) tai puhelimitse (puh. 09-424 505 21, arkisin klo 9–17).

Laskutus

Hintaturva-tuotteen veloitus on 3,90 €/kk, joka laskutetaan asiakkaan sähkölaskulla etukäteen, kahden kuukauden jaksoissa. Mahdollisten määräaikaisjaksojen kiinteähintaiset hinnat laskutetaan ennalta sovitun hinnoin määräaikaisjakson ajalta. Ensimmäisen sopimuskuukauden saat täysin veloituksetta.

Irtisanominen

Hintaturvan irtisanominen voidaan tehdä molempien sopimusosapuolten toimesta. Asiakkaan tekemä irtisanominen voi tapahtua välittömästi ilman erillistä irtisanomisaikaa ja astuu voimaan heti, kun asiakas on ilmoittanut halustaan irtisanoa Hintaturvan ja irtisanominen on tullut Kotimaan Energian tietoon ja se on vahvistettu asiakkaalle joko sähköpostitse tai puhelimitse (Puh. 09-424 505 21, arkisin klo 9–17). Mikäli irtisanominen tapahtuu kesken ennalta sovitun määräaikaisjakson aikana, Hintaturva-sopimus päättyy ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle määräaikaisjakson päättyessä. Kotimaan Energian tekemään irtisanomiseen sovelletaan kolmen (3) viikon irtisanomisaikaa. Edellä mainitusta irtisanomisesta ilmoitetaan asiakkaalle.

Muutokset

Kotimaan Energia pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja kahden (2) kuukauden ilmoitusajalla. Muuttuneet ehdot julkaistaan Kotimaan Energian verkkosivuilla sekä erillisellä ilmoituksella asiakkaalle.