Sopimusehdot - Energiaturva

Energiaturvan sopimus- ja vakuutusehdot

Hoidamme puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät käytännön toimenpiteet. Saat kaksi sähköön liittyvää laskua: Kotimaan Energia laskuttaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirron osuuden. Verkkoyhtiösi lähettää sinulle vahvistuksen sähkönsiirtosopimuksen jatkumisesta. Tämä ei vaadi sinulta minkäänlaisia toimenpiteitä. Verkkoyhtiösi vastaa edelleen vika- ja muista verkkopalvelua koskevista ilmoituksista.

Tuote

Energiaturva -lisäpalvelu käynnistyy samana päivänä kuin Kotimaan Energian sähkönmyyntisopimus. Energiaturva on erillinen tuote, jota säätelevät omat sopimusehtonsa. Energiaturva sisältää erilaisia elementtejä, joiden tavoitteena on vähentää asiakkaan kokonaiskustannuksia sähkön kulutuksessa. Osa säästöelementeistä sisältää vakuutuksen, jota säätelee omat sopimusehdot, sairausvakuutuslaki sekä muut mahdolliset lain määräämät vakuutusehdot.

Laskutus

Energiaturvan veloitus on 16,63 snt/päivä, joka laskutetaan asiakkaan sähkölaskulla. Hinnat sisältävät Alv:n 24 %.

Irtisanominen

Energiaturvan irtisanominen voidaan tehdä molempien sopimusosapuolten toimesta. Asiakkaan tekemä irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Irtisanominen tapahtuu välittömästi ilman erillistä irtisanomisaikaa. Irtisanominen astuu voimaan heti, kun asiakas on ilmoittanut halustaan irtisanoa Energiaturvan ja irtisanominen on tullut Kotimaan Energian tietoon sekä on vahvistettu asiakkaalle joko sähköpostitse tai puhelimitse. Kotimaan Energian irtisanoessa sopimuksen sovelletaan kolmen (3) viikon irtisanomisaikaa. Edellä mainitusta irtisanomisesta ilmoitetaan asiakkaalle.

Muutokset

Kotimaan Energia pidättää oikeuden muuttaa Energiaturvan sopimusehtoja ja hintaa. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi yleisissä vakuutusehdoissa tapahtuvat muutokset tai energianeuvontaan liittyvät muutokset tai muutokset Energiaturvan sisällössä. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan kolmen (3) viikon huomautusajalla ja tiedotetaan asiakkaalle sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli asiakas tahtoo irtisanoa Energiaturvan muutosten myötä, asiakasta laskutetaan vain aiemmin voimassa olleiden sopimusehtojen ja hintojen mukaisesti.

Asiakkaan peruutus- ja huomautusoikeus etämyynnissä

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain etämyyntisäännösten mukainen peruuttamisoikeus 14 vuorokautta tilauksen tekemisestä. Lisäksi annamme asiakkaillemme oikeuden perua sopimus 7 vuorokauden sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, siinä tapauksessa, että tilausvahvistus olisi vastaanotettu myöhemmin kuin 14 vuorokauden sisällä tilauksen tekemisestä. Asiakkaalla on sähkömarkkinalain mukainen huomautusoikeus, kun sopimus on tehty muuten kuin kirjallisesti. Huomautusaika on voimassa 21 päivää tilausvahvistuksen päiväyksestä.

Ryhmävakuutusehdot

Voimassa 25.5.2018 alkaen

1.Vakuutettu

Energiaturvan mukaan Vakuutettu on yksityishenkilö, joka on Kotimaan Energian asiakas ja joka on tehnyt sopimuksen Energiaturvasta, sekä Vakuutetun aviopuoliso/avopuoliso/kumppani. Vakuutetun on oltava kirjoilla Suomessa ja kuuluttava Suomen sosiaalivakuutuksen piiriin.

2.Tilapäinen Työkyvyttömyys

2.1 Tilapäisen Työkyvyttömyyden yhteydessä maksettavan korvauksen ehdot

Vakuutetulla on oikeus Tilapäisen Työkyvyttömyyden yhteydessä maksettavaan korvaukseen, kun onnettomuus tapahtuu ja/tai sairaus todetaan Energiaturvan alkamispäivän jälkeen.

Oikeus tämän korvausperusteen mukaiseen korvaukseen alkaa Karenssiajan päätyttyä, mutta lasketaan sairausloman ensimmäisestä päivästä.

Vakuutetun on toimitettava lääkärintodistus, josta käy ilmi Vakuutetun diagnoosi sekä se, että Vakuutettu on lääkärinhoidossa niin pitkään kuin sairausloma jatkuu. Vakuutusyhtiö voi edellyttää, että riippumaton lääkäri tutkii Vakuutetun.

Kun Vakuutettu on todettu terveeksi, hän ei seuraavan 12 kuukauden kuluessa voi saada tämän korvausperusteen mukaista korvausta samasta sairaudesta.

2.2 Tilapäisen Työkyvyttömyyden yhteydessä maksettavan korvauksen laskeminen

Energiaturva kattaa Vakuutetun mitatun sähkönkulutuksen enintään neljän kuukauden ajalta. Pienin korvaussumma on 100 euroa kuukaudessa.

Korvaus lasketaan 30 päivän yhtäjaksoisen sairausloman jälkeen sen perusteella, kuinka monta päivää sairausloma on kestänyt. Vakuutusyhtiö korvaa 1/30 kuukausittaisesta sähkönkulutuksesta jokaiselta sairauslomapäivältä. Pienin määrä on 100 euroa yhtä 30 päivän jaksoa kohden enintään neljän kuukauden ajan.

Laskettu korvaussumma maksetaan Vakuutetulle. Tapauksissa, joissa korvaussumma ilmoitetusta sähkönkulutuksesta on vähemmän kuin 100 euroa yhtä 30 päivän jaksoa kohden, Vakuutetulle maksetaan 100 euron vähimmäissumma.

3. Vastentahtoinen Työttömyys

3.1 Vastentahtoisen Työttömyyden yhteydessä maksettavan korvauksen ehdot

Vakuutetulla on oikeus tämän korvausperusteen mukaiseen korvaukseen, kun Työttömyys on alkanut tai ennakkoilmoitus irtisanomisesta on annettu Energiaturvan alkamispäivän jälkeen.

Vakuutetulla ei ole oikeutta tämän korvausperusteen mukaiseen korvaukseen, jos irtisanominen on tehty tai ennakkoilmoitus irtisanomisesta on annettu ennen Energiaturvan alkamispäivää.

Oikeus tämän korvausperusteen mukaiseen korvaukseen alkaa Karenssiajan päätyttyä, mutta lasketaan työttömyyden ensimmäisestä päivästä.

Vahinkoilmoitusta tehdessä mukaan on liitettävä kopio työnantajan antamasta kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta, josta käy ilmi irtisanomisen syy ja irtisanomispäivä. Mukaan on liitettävä myös TE-toimiston asiakirjat, joista käy ilmi, että Vakuutettu on ilmoittautunut työnhakijaksi ja että tällä on oikeus päivärahaan.

Poikkeukset

Tämän korvausperusteen mukaista korvausta ei makseta, jos

a) Työttömyys johtuu tilapäisen työsuhteen tai kausityöskentelyn päättymisestä

b) Työttömyys johtuu Vakuutetun omasta irtisanomisesta tai toimesta, josta Vakuutettu itse on vastuussa

c) Työttömyys johtuu lakosta tai Vakuutetun rikollisesta toiminnasta

3.2 Korvauslaskelma

Energiaturva kattaa Vakuutetun mitatun sähkönkulutuksen enintään neljän kuukauden ajalta. Pienin korvaussumma on 100 euroa kuukaudessa.

Korvaus lasketaan 30 päivän yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen sen perusteella, kuinka monta päivää työttömyys on kestänyt. Vakuutusyhtiö korvaa 1/30 kuukausittaisesta sähkönkulutuksesta jokaiselta työttömyyspäivältä. Pienin määrä on 100 euroa yhtä 30 päivän jaksoa kohden enintään neljän kuukauden ajan.

Laskettu korvaussumma maksetaan Vakuutetulle. Tapauksissa, joissa korvaussumma ilmoitetusta sähkönkulutuksesta on vähemmän kuin 100 euroa yhtä 30 päivän jaksoa kohden, Vakuutetulle maksetaan 100 euron vähimmäissumma.

4. Omavastuuosuuden pienennys

4.1 Omavastuuosuuden pienennyksen ehdot

Oikeus tämän korvausperusteen mukaiseen korvaukseen koskee Vakuutetun kotivakuutuksen (koti-, omakotitalo- tai mökkivakuutus) omavastuuosuutta salamaniskun tai muun Sähköilmiön aiheuttaman vahingon yhteydessä.

Oikeus tämän korvausperusteen mukaiseen korvaukseen edellyttää, että vahinko on hyväksytty ja että omavastuuosuuden ylittävän korvauksen maksaa se vakuutusyhtiö, jossa Vakuutetulla on koti-, omakotitalo- tai mökkivakuutus.

Vakuutetun on toimitettava todistus vahingon hyväksymisestä sekä maksutosite omavastuuosuudesta.

4.2 Korvauslaskelma

Korvaus on rajoitettu Vakuutetun omavastuuosuuteen, ja sen enimmäismäärä on 500 euroa. Korvaus maksetaan suoraan asiakkaalle.

5. Korvausperusteiden välinen suhde

Vakuutettu ei voi saada korvausta sekä Tilapäisestä Työkyvyttömyydestä että Vastentahtoisesta Työttömyydestä saman korvausjakson aikana. Kohdan 4 mukainen maksu ei poista Vakuutetun oikeutta saada myöhemmin kohdan 5 mukaista korvausta tai päinvastoin.

Vakuutusyhtiön korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu yhteensä neljään kuukauteen yhtä 12 kuukauden jaksoa kohden.

6. Yleiset poikkeukset

Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa vakuutuksenottajalle seuraavissa tapauksissa: sota, sotaa vastaavat tapahtumat, sisällissota, sotaharjoitukset, vallankumous, mellakka, terrorismi, ydinonnettomuus, viranomaistoimet, takavarikko, lakko tai saarto.

7. Omavastuuosuus

Vakuutus on voimassa ilman omavastuuosuutta.

8. Toimenpiteet vahinkotapauksissa

Maksuturvaa ja Omavastuuosuuden poistoa koskeva korvaushakemus on viipymättä lähetettävä osoitteeseen:

Kotimaan Energian Vahinkopalvelu c/o Van Ameyde Krogius, Sturenkatu 16, 00510 HELSINKI
Sähköposti: claims.finland@krogius.com
Puhelin: +358 9 47 63 63 00 (arkisin klo 9-17)
Osoite: Sturenkatu 16, 00510 Helsinki (arkisin klo 9-17)

Korvaushakemukseen liitettävät asiakirjat riippuvat vahinkotyypistä.

Tilapäinen Työkyvyttömyys ja Vastentahtoinen Työttömyys:

Asiakirjat, joista käy ilmi, että Vakuutettu on ollut sairauslomalla tai työttömänä sinä aikana, jolta Vakuutettu hakee korvausta. Esimerkiksi lääkärintodistus, Työ- ja elinkeinotoimiston todistus, Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksuilmoitukset jne.

Omavastuuosuuden pienennys:

Vakuutetun koti-, omakotitalo- tai mökkivakuutukseen liittyvät asiakirjat, joista käy ilmi korvattu salamaniskun tai muun Sähköilmiön aiheuttama vahinko, sekä maksutosite omavastuuosuuden maksamisesta.

9. Yleiset sopimusmääräykset

9.1 Vakuutusmaksun maksaminen, muuttaminen ja irtisanominen

Energiaturvaan liittyvä vakuutusmaksu on voimassa vakuutuksen alkamispäivästä sen vakuutuskauden ajan, joka on mainittu Vakuutetun sähkölaskulla.

Vakuutusmaksu käy ilmi Kotimaan Energian Vakuutetulle lähettämästä sähkölaskusta, johon maksu sisältyy. Maksu veloitetaan sovittuina maksuajankohtina. Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja vakuutusehtoja ilmoittamalla asiasta 30 päivää etukäteen siten, että muutokset astuvat voimaan vakuutuskauden päättyessä.

Vakuutusmaksun maksamatta jättäminen johtaa siihen, että Energiaturvan voimassaolo päättyy. Mikäli asiakkaan sähkösopimus Kotimaan Energian kanssa päättyy, päättyy myös Energiaturva sähkösopimuksen päättymispäivämäärään.

Jos asiakas ei maksa vakuutusmaksua, päättyy vakuutus 30 päivän kuluttua vakuutuksen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos asiakas kuitenkin maksaa 6 kuukauden sisällä alkuperäisestä vakuutusmaksun eräpäivästä ja hänen sähkösopimuksensa Kotimaan Energian kanssa on edelleen voimassa, Energiaturva astuu uudelleen voimaan ja Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksamattomien summien maksupäivän jälkeisenä päivänä.

Vakuutettu voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen päättymään välittömästi ottamalla yhteyttä Kotimaan Energian asiakaspalveluun. Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaista peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan sovelleta vakuutuksiin.

Vakuutuksenantaja ja vakuutusasiamies voivat aina kaikessa Energiaturvaan liittyvässä viestinnässään vakuutetun kanssa käyttää niitä vakuutetun yhteystietoja (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero), jotka vakuutettu on ilmoittanut vakuutussuhteen alkamisen yhteydessä, ellei vakuutettu sittemmin ole ilmoittanut vakuutuksenantajalle ja vakuutusasiamiehelle uusista yhteystiedoista

9.2 Vanhentuminen

Vakuutuskorvaus- tai muu vaatimus

Vakuutuksenantajan korvauspäätökseen tai muuhun vakuutetun asemaan vaikuttavaan päätökseen perustuva kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun osapuoli on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta, muuten kanneoikeus menetetään. Velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 11 §:ssä määrätään vanhentumisen katkeamisesta, joka johtuu siitä, että asia tulee vireille kuluttajariitalautakunnassa, Vakuutuslautakunnassa tai muussa kuluttajariitoja ratkaisevassa yhteisössä.

9.3 Monivakuutus

Jos useampi vakuutuksenantaja on vastuussa samasta vahingosta ja yhteenlasketut vastuumäärät ylittävät vakuutetulle kuuluvan korvauksen, vastuu jaetaan vakuutuksenantajien kesken suhteessa niiden vastuumääriin.

9.4 Valitukset

Vakuutukseen liittyvissä valituksissa voit ottaa yhteyttä AmTrust Nordic AB:hen edellä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com. Asiasi tullaan käsittelemään nopeasti, tehokkaasti ja huolellisesti. Jos valitusta voidaan pitää väärinymmärryksenä tai yksinkertaisena virheenä, valitus käsitellään välittömästi. AmTrust Nordicin on niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa, kirjallisesti ilmoitettava sinulle, miten AmTrust on arvioinut asiaa ja millä tavoin AmTrust on saattanut asian päätökseen. Jos valitustasi ei voida huomioida, sinulle lähetetään selvitys päätöksestä.

9.5 Vahinkoasioiden uudelleenkäsittely

Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiassa saamaasi päätökseen, vakuutuksenantaja voi ottaa päätöksen käsittelyyn. Uudelleenkäsittelyä koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Tukholma, Ruotsi tai sähköpostitse osoitteeseen infonordic@amtrustgroup.com. Tämän jälkeen AmTrust Nordicin vahinkolautakunta käsittelee uudelleen oikeuttasi korvaukseen. Uudelleenkäsittelyä koskeva tieto annetaan kirjallisesti kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

9.6 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. Näin toimitaan, vaikka riita liittyisi ulkomailla tapahtuneeseen vahinkoon.

Käsitteiden selitykset

Sähköilmiö Ennalta arvaamaton oikosulku, valokaari, kipinäpurkaus tai ylijännite, joka johtaa Vakuutetun asunnon tai irtaimen omaisuuden vahingoittumiseen tai menettämiseen

Vakuutuksenantaja AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti, jota valvoo Irlannin keskuspankki (Central Bank of Ireland). Vakuutuksenantajaa edustaa sen pääedustaja, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Tukholma, Ruotsi, puhelin +46 8 440 38 00

Vakuutusasiamies Kotimaan Energia Oy, y-tunnus 1951171-6, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, jota valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki

Vakuutuksenottaja Kotimaan Energia Oy (Kotimaan Energia), y-tunnus 1951171-6, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo

Vakuutettu Asiakas, joka on Kotimaan Energian kanssa tekemällään sopimuksella liittynyt tähän ryhmävakuutukseen (jäljempänä Energiaturva)

Vakuutussopimus Energiaturvaa koskeva sopimus (Tilapäinen Työkyvyttömyys, Vastentahtoinen Työttömyys ja Omavastuuosuuden pienennys) Kotimaan Energian ja Vakuutuksenantajan välillä

Vakuutuksen alkamispäivä Energiaturva astuu voimaan sinä päivänä, jolloin Kotimaan Energia on rekisteröinyt asiakkaan Energiaturvasta tekemän sopimuksen

Vakuutuskausi Vakuutuskausi vastaa laskutuskautta. Vakuutuskausi on yhdestä kolmeen kuukautta sen mukaan, mikä Kotimaan Energian tarjoama laskutuskausi asiakkaalla on

Karenssiaika Maksuturvassa noudatetaan 30 päivän karenssiaikaa. Tämä tarkoittaa, että oikeus korvaukseen alkaa, kun Vakuutettu on ollut Sairauslomalla tai Vastentahtoisesti Työttömänä vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti. Vaikka oikeus korvaukseen alkaa vasta Karenssiajan päätyttyä, korvaus lasketaan Tilapäisen Työkyvyttömyyden tai Vastentahtoisen Työttömyyden ensimmäisestä päivästä

Vastentahtoinen Työttömyys Vakuutetun työskentely on päättynyt ja Vakuutettu on ilmoittanut tietonsa Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) asiakastietojärjestelmään. Työttömyys ei saa johtua tilapäisen työsuhteen tai kausityöskentelyn päättymisestäOmavastuuosuuden pienennys Vakuutetun kotivakuutuksen (koti-, omakotitalo- ja mökkivakuutus) omavastuuosuus salamaniskusta tai muusta Sähköilmiöstä johtuvan vahingon yhteydessä

Tilapäinen Työkyvyttömyys Vakuutetulla on oltava sairauslomatodistus