Sopimusehdot - Helppo Diili -sähkösopimus

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN EHDOT

Hoidamme puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät käytännön toimenpiteet. Kotimaan Energia laskuttaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö sähkönsiirron osuuden. Verkkoyhtiösi lähettää sinulle vahvistuksen sähkönsiirto- ja verkkosopimuksen jatkumisesta. Tämä ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Verkkoyhtiösi vastaa edelleen vika- ja muista verkkopalvelua koskevista ilmoituksista.

HELPPO DIILI – SÄHKÖÄ ILMAN SITOVAA MÄÄRÄAIKAA

Tämän sopimuksen hinta on muuttuva. Hinta vaihtelee aika ajoin sähkön hinnan vaihtelujen mukaan. Mahdolliset muutokset huomioidaan seuraavalla laskullasi takautuvasti. Muuttuvan hinnan lisäksi maksat kuukausittain pienen perusmaksun (kts. Tilausvahvistus ”Perusmaksu). Hintoihin lisätään viranomaisten tai vastaavien tahojen kulloinkin myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut (mm. Alv).

SOPIMUKSEN ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Mikäli sinulla on voimassa oleva määräaikainen sähkösopimus toisen sähkönmyyjän kanssa, ei Kotimaan Energian sopimus välttämättä pääse alkamaan tilausvahvistuksessa ilmoitettuna aloituspäivämääränä. Sähkösopimuksesi Kotimaan Energian kanssa käynnistyy mahdollisimman pian siitä hetkestä lukien, kun nykyinen määräaikainen sopimus toisen sähkönmyyjän kanssa päättyy.

Yritämme siirtää sähkösopimustasi Kotimaan Energialle säännöllisin väliajoin kahdentoista (12) kuukauden ajan tilausvahvistuksessa ilmoitetusta sähkösopimuksen aloituspäivämäärästä lähtien.

Mikäli sähkösopimuksesi aloituspäivä mahdollisen edellisen sähkönmyyntisopimuksen määräaikaisuuden vuoksi poikkeaa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta aloituspäivämäärästä, ei tällä ole vaikutusta sopimuksen sisältöön ja sisällön sitovuuteen (Asiakkaan peruutus- ja huomautusoikeus etämyynnissä). Tiedotamme sinua sähkösopimuksesi käynnistymispäivämäärästä aktiivisesti ennen sopimuksen voimaantuloa.

ASIAKKAAN PERUUTUS- JA HUOMAUTUSOIKEUS ETÄMYYNNISSÄ

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain etämyyntisäännösten mukainen peruuttamisoikeus 14 vuorokautta tilauksen tekemisestä. Lisäksi annamme asiakkaillemme oikeuden perua sopimus 7 vuorokauden sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta siinä tapauksessa, että tilausvahvistus

olisi vastaanotettu myöhemmin kuin 14 vuorokauden sisällä tilauksen tekemisestä. Peruutuksen voi tehdä puhelimitse tai käyttämällä peruutuslomaketta. Asiakkaalla on sähkömarkkinalain mukainen huomautusoikeus, kun sopimus on tehty muuten kuin kirjallisesti. Huomautusaika on voimassa 21 päivää tilausvahvistuksen päiväyksestä.

MUUTTOILMOITUS KOTIMAAN ENERGIALLE

Ilmoita Kotimaan Energialle muutostasi mieluiten 30 päivää ennen muuttopäivääsi. Siirrämme sähkönmyynti- ja verkkosopimuksesi kätevästi uuteen kotiisi. Sopimuksesi jatkuu muuttumattomana uudessa osoitteessasi.

LASKUTUS

Laskutamme todellisen kulutuksesi mukaan kuusi kertaa vuodessa, kahden kuukauden välein. Laskutuksemme perustuu todelliseen kulutukseesi käyttöpaikallasi, mikäli verkkoyhtiösi on asentanut etäluettavan mittarin. Kotimaan Energian laskutus perustuu verkonhaltijan ilmoittamiin ja ylläpitämiin sähkönkäyttötietoihin ja -arvioihin. Kotimaan Energia pidättää oikeuden korjata laskutusta jo seuraavan laskun yhteydessä, mikäli Kotimaan Energia olisi vastaanottanut verkkoyhtiöltä esimerkiksi virheellisiä sähkönkäyttötietoja. Maksuehto 14 vuorokautta.

SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassa olevalla Helppo Diili -sopimuksella saat sähköenergiasi ilman sitovaa määräaikaa. Ilmoitamme sinulle kirjeitse uudesta toistaiseksi voimassa olevasta hinnasta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen mahdollista hinnanmuutosta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on mahdollista irtisanoa kirjallisesti 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voimassaolo päättyy 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on tullut Kotimaan Energian tietoon. Irtisanomisen voi tehdä asiakas tai hänen kirjallisella valtakirjalla valtuuttamansa asiamies.

MUUT SOPIMUSEHDOT

Noudatamme sähkönmyyntiehtoja SME 2014. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta aiheutuneet riitaisuudet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ohjeet valituksen tekemiselle löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Käytännön tietoa energiankuluttajanoikeuksista ja energiankuluttajan tarkistuslistan löydät osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajan-oikeudet.

Reilua peliä

Olemme sitoutuneet noudattamaan Asiakkuusmarkkinointiliiton laatimia sääntöjä ja siten oikeutettuja käyttämään ASML:n Reilun Pelin -merkkiä.

ASML:n Reilu Peli -merkki