SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN EHDOT

Hoidamme puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät käytännön toimenpiteet. Saat kaksi sähköön liittyvää laskua: Kotimaan Energia laskuttaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirron osuuden. Verkkoyhtiösi lähettää sinulle vahvistuksen sähkönsiirtosopimuksen jatkumisesta. Tämä ei vaadi sinulta minkäänlaisia toimenpiteitä. Verkkoyhtiösi vastaa edelleen vika- ja muista verkkopalvelua koskevista ilmoituksista.

Jos saamme verkkoyhtiöltäsi tiedon, että käyttöpaikkasi nykyinen sähkönmyyntisopimus on toisen henkilön nimissä (esim. puolison), irtisanoutuu hänen nimellään oleva voimassa oleva sähkönmyyntisopimus. Huomioithan, että sähkönsiirtosopimus jatkuu muuttumattomana edellisen sopimushaltijan (esim. puolison) nimissä.

Tämä sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 50 000 kWh. Kotimaan Energia pidättää oikeuden muuttaa sopimustyyppiä yhden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli asiakkaan vuosikulutus ylittää 50 000 kWh:n rajan.

SOPIMUKSEN ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Mikäli sinulla on voimassa oleva määräaikainen sähkösopimus toisen sähkönmyyjän kanssa, ei Kotimaan Energian sopimus välttämättä pääse alkamaan tilausvahvistuksessa ilmoitettuna aloituspäivämääränä. Sähkösopimuksesi Kotimaan Energian kanssa käynnistyy mahdollisimman pian siitä hetkestä lukien, kun nykyinen määräaikainen sopimus toisen sähkönmyyjän kanssa päättyy.

Yritämme siirtää sähkösopimustasi Kotimaan Energialle säännöllisin väliajoin kahdentoista (12) kuukauden ajan tilausvahvistuksessa ilmoitetusta sähkösopimuksen aloituspäivämäärästä lähtien.

Mikäli sähkösopimuksesi aloituspäivä mahdollisen edellisen sähkönmyyntisopimuksen määräaikaisuuden vuoksi poikkeaa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta aloituspäivämäärästä, ei tällä ole vaikutusta sopimuksen sisältöön ja sisällön sitovuuteen (Asiakkaan peruutus- ja huomautusoikeus etämyynnissä). Tiedotamme sinua sähkösopimuksesi käynnistymispäivämäärästä aktiivisesti ennen sopimuksen voimaantuloa.

NETTO DIILI – SÄHKÖÄ SISÄÄNOSTOHINTAAN

Sopimuksen hinta on muuttuva. Sopimuksen muuttuva kk-hinta perustuu Pohjoismaisen sähköpörssin toteutuneeseen Spot-hinnan kuukauden keskiarvoon, sisältäen Kotimaan Energian maksut Pohjoismaiseen sähköpörssiin (0,19 snt/kWh) sekä kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Katso Netto Diilin kuluneen 12 kuukauden sisäänostohinnat verkkosivuiltamme: https://www.kotimaanenergia.fi/tuotteet/netto-diili-24kk/sahkosopimus.

Muuttavan hinnan lisäksi maksat kuukausittain vuosikulutusarvioosi perustuvan perusmaksun. Sopimuksen kokonaiskustannus määräytyy aina kuun lopussa perustuen kulutukseesi. Mahdolliset muutokset huomioidaan seuraavalla laskullasi takautuvasti. Mikäli todellinen kulutuksesi ei vastaa vuosikulutusarvioitasi, on Kotimaan Energialla oikeus muuttaa vuosikulutusarviosi todellista kulutustasi vastaavaksi. Huomioithan, että tällöin myös perusmaksu muuttuu vuosikulutusarviosi mukaiseksi. (kts. Tilausvahvistus ”Perusmaksu”). Hintoihin lisätään viranomaisten tai vastaavien tahojen kulloinkin myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut (mm. Alv). Tuotteen tarkat tuotetiedot toimitetaan sinulle tilausvahvistuksen yhteydessä.

MUUTTOILMOITUS KOTIMAAN ENERGIALLE

Ilmoita Kotimaan Energialle muutostasi mieluiten 30 päivää ennen muuttopäivääsi. Siirrämme sähkönmyynti- ja verkkosopimuksesi kätevästi uuteen kotiisi. Sopimuksesi jatkuu muuttumattomana uudessa osoitteessa.

LASKUTUS

Laskutamme todellisen kulutuksesi mukaan kuusi kertaa vuodessa, kahden kuukauden välein. Laskutuksemme perustuu todelliseen kulutukseesi käyttöpaikallasi, mikäli verkkoyhtiösi on asentanut etäluettavan mittarin. Kotimaan Energian laskutus perustuu verkonhaltijan ilmoittamiin ja ylläpitämiin sähkönkäyttötietoihin ja -arvioihin. Kotimaan Energia pidättää oikeuden korjata laskutusta jo seuraavan laskun yhteydessä, mikäli Kotimaan Energia olisi vastaanottanut verkkoyhtiöltä esimerkiksi virheellisiä sähkönkäyttötietoja. Maksuehto 14 vuorokautta.

ASIAKKAAN PERUUTUS- JA HUOMAUTUSOIKEUS ETÄMYYNNISSÄ

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain etämyyntisäännösten mukainen peruuttamisoikeus 14 vuorokautta tilauksen tekemisestä. Lisäksi annamme asiakkaillemme oikeuden perua sopimus 7 vuorokauden sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta siinä tapauksessa, että tilausvahvistus olisi vastaanotettu myöhemmin kuin 14 vuorokauden sisällä tilauksen tekemisestä. Peruutuksen voit tehdä puhelimitse tai käyttämällä peruutuslomaketta. Asiakkaalla on sähkömarkkinalain mukainen huomautusoikeus, kun sopimus on tehty muuten kuin kirjallisesti. Huomautusaika on voimassa 21 päivää tilausvahvistuksen päiväyksestä.

SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

Määräaikainen sopimuksesi on voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetun ajan. Yhtä (1) kuukautta ennen sopimuskautesi päättymistä ilmoitamme sinulle uudesta toistaiseksi voimassa olevasta hinnasta. Tarjoamme sinulle samalla uutta määräaikaista sopimusta kiinteällä hinnalla. Mikäli haluat valita tarjoamamme määräaikaisen vaihtoehdon, tulee sinun olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Muutoin sopimuksesi jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla hinnalla. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on mahdollista irtisanoa 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisen voi tehdä asiakas tai hänen kirjallisella valtakirjalla valtuuttamansa asiamies.

MUUT SOPIMUSEHDOT

Noudatamme sähkönmyyntiehtoja SME 2014. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta aiheutuneet riitaisuudet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ohjeet valituksen tekemiselle löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Käytännön tietoa energiankuluttajanoikeuksista ja energiankuluttajan tarkistuslistan löydät osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajan-oikeudet.

Reilua peliä

Olemme sitoutuneet noudattamaan Asiakkuusmarkkinointiliiton laatimia sääntöjä ja siten oikeutettuja käyttämään ASML:n Reilun Pelin -merkkiä.

ASML:n Reilu Peli -merkki