Sopimusehdot:
Ilmainen sähkötunti

Kotimaan Energian sähkönmyyntiasiakkaana voit tienata yhden ilmaisen sähkötunnin joka päivä. Ilmainen sähkötunti-etu edellyttää edun aktivointia ja sopimusehtojen hyväksymistä Kotimaan Energian kampanjasivulla osoitteessa www.kotimaanenergia.fi/uskollisuus. Edun aktivointi edellyttää sähköistä asiointia Kotimaan Energian kanssa. Hyväksyessäsi Ilmainen sähkötunti-edun sopimusehdot sallit Kotimaan Energian sähköisen asiakasviestinnän sekä valitsemasi sähköisen laskutustavan (e-lasku tai sähköpostilasku). Etu koskee ainoastaan Kotimaan Energian kuluttaja-asiakkaita. Edun aktivointi on täysin ilmaista.

Miten ilmaiset sähkötunnit kertyvät?

Tunteja kerrytetään yksi (1) kalenterivuosi kerrallaan (1.1.xxxx- 31.12.xxxx) aikaisintaan edun aktivointipäivästä alkaen. Kertyneet tunnit hyvitetään Kotimaan Energian sähkölaskulla kalenterivuotta seuraavana kesänä (heinäkuussa). Hyvityksen suuruus perustuu kertyneiden ilmaisten sähkötuntien määrän sekä sähkönkulutukseesi heinäkuussa. Jos esimerkiksi olet vuoden 2017 aikana tienannut 180 ilmaista sähkötuntia, niin saat heinäkuussa 2018 ensimmäisen viikon ajalta ilmaista sähköä. Uuden kalenterivuoden aikana (1.1.xxxx-31.12.xxxx) voit tienata maksimissaan 365 tuntia ilmaista sähköä.

Nykyisenä Kotimaan Energian asiakkaana ilmaisten sähkötuntien kerääminen alkaa samana päivänä kuin aktivoit edun kampanjasivulla www.kotimaanenergia.fi/uskollisuus. Uutena Kotimaan Energian asiakkaana ilmaiset sähkötunnit alkavat kertymään edun aktivoinnin jälkeen, kuitenkin aikaisintaan Kotimaan Energian sähkösopimuksen alkaessa.

Ilmaiset sähkötunnit hyvitetään sähköenergian osuudesta kWh-perusteisesti. Edun hyvitys ei koske sähkösopimuksesi perusmaksua. Menetät vielä hyvittämättä olevat sähkötunnit, mikäli irtisanot Kotimaan Energian sähkönmyyntisopimuksen. Saavutettua etua ei voi muuttaa rahaksi.

Kotimaan Energia pidättää oikeuden tehdä muutoksia Ilmainen sähkötunti-edun sopimusehtoihin tai irtisanoa Ilmainen sähkötunti-etu 30 päivän irtisanomisajalla. Tällöin asiakkaalle jo kertyneet ja hyvittämättä jääneet sähkötunnit hyvitetään asiakkaan laskulla viimeistään 3 kuukauden kuluttua edun irtisanomispäivästä.

Henkilötietojen käsittely

Ilmainen sähkötunti-edun aktivointi edellyttää kuluttajan suostumusta henkilötietojen käsittelyyn.

Kotimaan Energian asiakasrekisteri

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Kotimaan Energia Oy
Y-tunnus 1951171-6
Energiakuja 3, 00180 HELSINKI
Puh. 09-315 816 32

Rekisterin nimi
Kotimaan Energian asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolaki 8 § 1 mom.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Kotimaan Energian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden puhelinneuvontaan sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan sekä tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Rekisterin puhelutallenteita käytetään palvelusisällön todentamiseen, asiakaspalveluhenkilöstön kouluttamiseen ja palvelutasotutkimuksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten hankitut tuotteet ja palvelut, jälkikäteisen laskutukseen piiriin kuuluvien tuotteiden tai palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista sekä luotonvalvontaa varten, asiakaspalvelupuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muuten suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Kotimaan Energian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus
Kotimaan Energia voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Kotimaan Energia voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteystyökumppaneilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

  • Kotimaan Energia Oy
  • Henkilörekisterin Tietotarkistusosasto
  • Energiakuja 3
  • 00180 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Energiakuja 3, Helsinki.