Netto Diili 24kk -sähkösopimuksen sopimusehdot

Hoidamme puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät käytännön toimenpiteet. Saat kaksi sähköön liittyvää laskua: Kotimaan Energia laskuttaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirron osuuden. Verkkoyhtiösi lähettää sinulle vahvistuksen sähkönsiirtosopimuksen jatkumisesta. Tämä ei vaadi sinulta minkäänlaisia toimenpiteitä. Verkkoyhtiösi vastaa edelleen vika- ja muista verkkopalvelua koskevista ilmoituksista.

SÄHKÖSOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMISAIKA

Sähkösopimuksesi on voimassa tilauksen yhteydessä sovitun aloituspäivän mukaisesti.
Mikäli sinulla on määräaikainen sähkösopimus toisen sähkönmyyjän kanssa, sähkösopimuksesi Kotimaan Energian kanssa käynnistyy mahdollisimman pian nykyisen sopimuksesi päättymisen jälkeen. Uusi aloituspäivä voi olla maksimissaan 12 kuukautta alkuperäisen aloituspäivän jälkeen. Sähkösopimuksesi on voimassa sopimusvahvistukseen merkityn määräajan. Sopimuskauden päätyttyä sopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Vahvistamme sinulle uuden sähkösopimuksesi ehdot ja hinnat viimeistään kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksesi päättymistä.

SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN

Kuluttamasi sähkön mittaamisesta vastaa paikallinen sähkön jakeluverkonhaltija. Netto Diilin solmiminen edellyttää, että käyttöpaikkasi mittaus on toteutettu etäluettavalla mittarilla. Laskutamme sinua paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin todellisiin kulutusmääriin perustuen.

SÄHKÖNKULUTUKSEN HINNOITTELU

Sähkösopimuksesi hinta koostuu kuukausittaisesta perusmaksusta, energiamaksusta sekä kulloinkin voimassaolevista viranomaisten määräämistä veroista ja muista maksuista.
Sopimuksesi perusmaksun suuruus riippuu verkonhaltijan kuukausittain ilmoittamasta vuosikulutusarviostasi. Jos todellinen kulutuksesi poikkeaa vuosikulutusarviosta, voi Kotimaan Energia muuttaa arvion toteutuneen kulutuksen mukaiseksi. Tällöin perusmaksu muuttuu sopimusvahvistuksessasi olevien hintojen mukaisesti.
Sopimuksesi energiahinta on muuttuva. Se perustuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisemaan sähkön tuntikohtaiseen Suomen aluehintaan. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun käyttöpaikkasi laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään sopimusvahvistuksessasi ilmoitettu välityspalkkio.
Sähkösi laskutetaan valitun pituisissa laskutusjaksoissa jälkikäteen. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus alkaa, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan koko kyseisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja kulutusmääriä. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus päättyy, kuukauden kulutuksen laskutuksessa sovelletaan edellisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja kulutusmääriä. Tuntikohtaisia energiahintoja emme erottele sähkölaskullasi.
Jos verot tai muut näihin rinnastettavat maksut muuttuvat, vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan muutoksen voimaantulosta alkaen. Ilmoitamme sinulle näiden vaikutuksesta hinnoitteluusi mahdollisimman pian saatuamme tiedon muutoksesta.

PERUUTUSOIKEUS

Jos olet tehnyt sähkösopimuksesi etämyynnissä, sinulla on kuluttajasuojalakiin perustuva oikeus perua sähkösopimus milloin tahansa 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Sinun ei tarvitse kertoa syytä peruutukselle.

MUUT EHDOT

Sopimusta tehdessä annat suostumuksesi siihen, että Kotimaan Energia voi tarkistaa luottokelpoisuutesi ja pyytää tarvittaessa ennakkomaksun tai vakuuden ennen sopimuksen alkua.
Kotimaan Energian Netto Diili 24 kk on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joilla on etäluettava mittari sähkönkäyttöpaikassa ja joiden sähkönkäyttö on alle 50 000 kWh vuodessa.
Sopimukseesi ja sen ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotamme sinua ensisijaisesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Näiden ehtojen lisäksi sopimuksessasi sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

OLETKO UUSI ASIAKAS?

Mikäli sinulla on voimassa oleva määräaikainen sähkösopimus toisen sähkönmyyjän kanssa, ei Kotimaan Energian sopimus välttämättä pääse alkamaan sopimusvahvistuksessa ilmoitettuna aloituspäivämääränä. Sähkösopimuksesi Kotimaan Energian kanssa käynnistyy mahdollisimman pian siitä hetkestä lukien, kun nykyinen määräaikainen sopimus toisen sähkönmyyjän kanssa päättyy.

Mikäli uusi Kotimaan Energian sähkösopimus on määräaikainen, alkaa sopimuksen määräaikaisuus uudesta aloituspäivämäärästä lähtien. Sähkösopimuksesi käynnistyy niillä ehdoilla ja hinnalla, jotka ovat mainittu sopimusvahvistuksessa. Tiedotamme sinua sähkösopimuksesi käynnistymispäivämäärästä ennen sopimuksen voimaantuloa.

Tietosuojakäytäntöömme voit tutustua osoitteessa kotimaanenergia.fi/tietosuoja.

Reilua peliä

Olemme sitoutuneet noudattamaan Asiakkuusmarkkinointiliiton laatimia sääntöjä ja siten oikeutettuja käyttämään ASML:n Reilun Pelin -merkkiä.